Wizyta studyjna w miejscu odkrywania talentów

Czy organizacja pozarządowa może prowadzić dom kultury? Może! Już 29 sierpnia możesz sprawdzić razem z nami jak to robi Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO z Podłęża. Czekamy na zgłoszenia.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO powstało w lipcu 2007 roku. Dwa lata później przejęło zaniedbany dom kultury w Podłężu, stając się prawdopodobnie pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, której gmina powierzyła taką placówkę.

DK INSPIRO to miejsce otwarte na potrzeby mieszkańców, którzy w niepozornym budynku znajdują przestrzeń dla siebie, swoich pomysłów i inicjatyw. Działania ludzi związanych z domem kultury i stowarzyszeniem wprawić mogą w zakłopotanie większe, lepiej wyposażone i finansowane instytucje. W 2011 roku aktywność DK INSPIRO została dostrzeżona przez Minister Edukacji Narodowej, która wyróżniła placówkę tytułem „Miejsca odkrywania talentów”.

W wizycie studyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa.

Wyjazd jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział należy jedynie wysłać formularz zgłoszeniowy na adres dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 sierpnia 2014 r. (w przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność nadsyłania formularzy zgłoszeniowych).

Materiały do pobrania:

***
temat: DK INSPIRO. Organizacja w gminnym domu kultury
termin: 29 sierpnia (piątek) 2014 r.
godzina wyjazdu: 9:00 | godzina powrotu: 16:00
miejsce docelowe: Dom Kultury INSPIRO, Podłęże 112 (16 km na wschód od Krakowa)
miejsce wyjazdu: Rybnik, ul. St. Vallier (parking obok Teatru Ziemi Rybnickiej)

Wydarzenie współfinansowane
przez

Unię
Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego