Szkolenie: ABC członka zarządu

Założyłeś stowarzyszenie lub fundację i zastanawiasz się jak nią zarządzać? Jesteś nowym członkiem zarządu działającej już organizacji pozarządowej i chcesz się dobrze przygotować do sprawowanej funkcji? Zapisz się na jedno lub dwa szkolenia z cyklu: ABC członka zarządu. Szkolenia są oferowane bezpłatnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Subregionu Zachodniego województwa śląskie.

Szkolenia odbędą się 22 i 29 czerwca 2024 r., w godzinach 8:45 – 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia CRIS (ul. Rudzka 13 C, Rybnik – Kampus). Poprowadzi je Tomasz Pawłowski, współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych – www.trzeci.org i serwisu proste.ngo.

Możesz wziąć udział w jednym szkoleniu (zapisz się na wybrane) lub obu szkoleniach (zapisz się na oba):

Nie zwlekaj i zgłoś swój udział!

1. ABC członka zarządu – organizacja zarejestrowana i co dalej?
22 czerwca (sobota) | 8:45-14:00 |
Program szkolenia:
8:45-9:00 | rejestracja uczestników
9:00-11:00 | Jakie są najważniejsze akty prawne regulujące działania organizacji pozarządowych?
Jakich formalności należy dopełnić:
– m.in. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, RODO w organizacji.
– co wynika ze statutu mojej organizacji?
– zebrania, uchwały, obowiązki członków władz.
11:00-11:30 | przerwa na poczęstunek
11:30-12:30 | Obowiązki sprawozdawcze: terminy, rodzaje sprawozdań w tym dotyczące organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw społecznych.
12:30-14:00 | Narzędzia ułatwiające zarządzanie organizacją.

2. ABC członka zarządu – prowadzę organizację, co muszę wiedzieć?
29 czerwca (sobota) | 8:45-14:00
Program szkolenia:
8:45-9:00 | rejestracja uczestników
9:00-9:45 | Obowiązki sprawozdawcze: terminy, rodzaje sprawozdań w tym dotyczące organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw społecznych.
9:45-11:00 | Jak posługiwać się dokumentacją wewnętrzną organizacji (statut, uchwały, protokoły, regulaminy wewnętrzne)? Wybrane zagadnienia dotyczące członków, wolontariuszy i zatrudniania pracowników.
11:00-11:30 | przerwa na poczęstunek
11:30-12:30 | Zmiany w organizacji np. statut, skład władz? Jak udokumentować i gdzie zgłosić?
13:00-14:00 | Z jakich źródeł finansowania organizacja może korzystać?

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest spełnienie wymogów Regulaminu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego i dostarczenie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie, które zostaną przesłane drogą mailową po zapisaniu się na wybrane szkolenia.

BIO
Tomasz Pawłowski – Prezes Fundacji trzeci.org, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Doradca i szkoleniowiec w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Bierze udział w ocenie wniosków ze źródeł publicznych – samorządowych, ministerialnych i europejskich. Posiada doświadczenie w zakresie kierowania zespołem i koordynacji projektów. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych – www.trzeci.org i serwisu proste.ngo. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Więcej informacji o dotacjach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych znajdziesz na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego: OWES.cris.org.pl