Wyniki naboru Działaj Lokalnie 2024

11 czerwca 2024 roku Lokalna Komisja Grantowa wybrała zwycięzców tegorocznej edycji “Działaj Lokalnie”. W tym roku złożono 14 wniosków z terenu 6 gmin, na łączną kwotę dofinansowania równą 83 150,00zł, wszystkie otrzymały pozytywną ocenę formalną. Decyzją Komisji, która została zatwierdzona przez zarząd CRIS, 10 pomysłów otrzymało dotację z puli 56 000,00 zł.

Lista rankingowa
Prezentujemy listę wszystkich 14 zgłoszonych projektów w tym oczywiście 10 wybranych do dofinansowania wraz z ich realizatorami, terenami działań oraz proponowanymi kwotami dotacji.Lokalna Komisja Grantowa

Obrady ekspertów odbyły się 11 czerwca o godz. 13:30, w Szarlota Urban Lab w Rydułtowach. Podczas spotkania omówiono oraz przygotowano listę rankingową, która później została zatwierdzona przez zarząd CRIS.

Gratulujemy przyszłym realizatorom! Skontaktujemy się z Wami w najbliższych dniach.

Skład Komisji Grantowej:
1. Adam Pander – Urząd Gminy Kornowac – przewodniczący Komisji Grantowej
2. Monika Sokołowska – przedstawicielka biznesu oraz mediów, Radio 90
3. Katarzyna Macha – Urząd Miasta Radlin
4. Anna Owczarek – Urząd Gminy Jejkowice
5. Ewa Widera – Urząd Gminy Krzyżanowice
6. Agnieszka Grad – Urząd Gminy Nędza
7. Przedstawicielka Urzędu Gminy Gaszowice

O konkursie
W okresie od 25 kwietnia do 26 maja 2024 roku trwał nabór w tegorocznym konkursie grantowym. Wnioski przyjmowane były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez generator społeczny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 6 000,00 zł. O dotację mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych, grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa, grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS. Siedziba podmiotów musiała znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Radlin. Celem było wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.