Trwa nabór wniosków w VI edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. Nabór zakończy się 31 marca.

W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku.
Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
Kategoria III. Sukces rynkowy.
Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu “System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Szczegółowe informacje i generator na stronie: znakjakosci.mrips.gov.pl

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.