Dlaczego warto uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, która reguluje m.in. kwestię uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Ustawa przewiduje instrumenty wsparcia, które zachęcają do złożenia wniosku o status.

Wzór wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz instrukcję do wzoru wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego można pobrać ze strony: Jak uzyskać status PS?

Wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim. W przypadku woj. śląskiego to Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.