Wyniki naboru Działaj Lokalnie 2022

Wyniki naboru Działaj Lokalnie 2022

26 maja 2022 roku Lokalna Komisja Grantowa zatwierdziła listę zwycięzców tegorocznej edycji “Działaj Lokalnie”. W tym roku złożono 31 wniosków na łączną kwotę dofinansowania równą 163 989,1 zł. Dwa z wniosków odpadł na etapie oceny formalnej. Decyzją komisji, 16 pomysłów otrzymało dotację z puli 66 300,00 zł.

Lista rankingowa
Prezentujemy 16 projektów wybranych do dofinansowania wraz z ich realizatorami, terenami działań oraz proponowanymi kwotami dotacji.
1. Sztuka z natury – wystawa koron dożynkowych w Turzy Śląskiej, 4500,00
2. Szachy po zmroku, 5000,00
3. GRYdułtowy, 4500
4. O CZYM SZUMIĄ ŚWIERKLAŃSKIE DRZEWA?, 5000,00
5. Kobiety z pasją poznajmy się, 4000,00
6. “Wspólna Rękawica” Polsko-ukraiński spektakl oraz warsztaty integrujące dla dzieci, 5000,00
7. W przyjaźni z Ukrainą – festyn parafialny wraz z koncertem, 3000,00
8. Śląskie klimaty, 4000,00
9. “Przy wspólnym stole – poznaj zwyczaje, poznaj tradycje”, 4000,00
10. Działamy dla naszej przyszłości, 4500,00
11. Prawie stuletnia tradycja czernickiego pszczelarstwa, 4000,00
12. 5+10+15 = 30 lat samorządności w biegu, 4500,00
13. Pszczelarska ścieżka edukacyjna, 3000,00
14. Od gimnastyka do olimpijczyka, 4000,00
15. Ocalić od zapomnienia – historia wyjęta z ziemi, 3500,00
16. Mały Ratownik, 3800,00

Lokalna Komisja Grantowa
Skład Komisji w 2022 roku wyglądał następująco: Mariola Bolisęga, Karolina Hajzyk, Agnieszka Kania-Kała, Małgorzata Dorna, Adrian Grad, przedstawiciele CRISu.
Jednorazowe obrady ekspertów odbyły się 26 maja o godz. 10:00, w siedzibie CRIS (ul. Rudzka 13C, Rybnik). Podczas spotkania omówiono oraz zatwierdzono listę rankingową.

Gratulujemy przyszłym realizatorom! Skontaktujemy się z Wami w najbliższych dniach 😉

O konkursie
W okresie od 1 kwietnia do 8 maja 2022 roku trwał nabór w tegorocznym konkursie grantowym. Wnioski przyjmowane były wyłącznie w formie elektronicznej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 6 000,00 zł w “Działaj Lokalnie”. O dotację mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych, grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa, grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS. Siedziba podmiotów musiała znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski. Celem było wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Historia
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) – którym jest również CRIS – to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”. Program obejmuje zasięgiem ponad 600 gmin. W ponad 11 000 projektów wzięło udział 4 miliony odbiorców. Projekty warte 90 milionów w niemal 60% sfinansowała PAFW. W działania zaangażowało się 220 000 wolontariuszy.

ODL w Rybniku
Ośrodek Działaj Lokalnie działający przy CRIS jest jednym z najstarszych w Polsce – trzecim powstałym w historii Programu. Obecnie jesteśmy największym, pod względem liczby objętych wsparciem gmin, polskim ODL.

Finansowanie ODL w Rybniku:

  • Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 44 700,00 zł (dotacje + koszty zarządzania, księgowości i animacji);
  • Gminy Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Nędza, Rydułtowy, powiat wodzisławski, powiat rybnicki (dotacje);
  • środki własne CRIS, w tym całość 1% przekazywanego Stowarzyszeniu (dotacje).

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.