Wzory dokumentów OWES

Wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dotację na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Pobierz:

Ważne informacje:

 

Kontakt z zespołem OWES:

Doradcy kluczowi
Janusz Piechoczek, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 14, e-mail: janusz.piechoczek@cris.org.pl

Doradcy biznesowi

Izabella Kaznowska, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 12, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
Sebastian Garbacz, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 14, sebastian.garbacz@cris.org.pl

Animatorzy
Anna Pomykoł, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 13, e-mail: anna.pomykol@cris.org.pl

Specjalista ds. inkubacji i wsparcia przedsiębiorstw społecznych
Izabella Kaznowska, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 12, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl

Specjalista ds. promocji ekonomii społecznej
Emil Nagalewski, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 15, e-mail: emil.nagalewski@cris.org.pl

Kierownik OWES

Sonia Lenarczyk, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 12, e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl

Doradcy specjalistyczni (w zakresie prawnym, księgowym, marketingowym, finansowym i osobowym) dostępni są po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 739-55-12 wew. 12 lub e-mail: owes@cris.org.pl

Kontakt:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12 wew. 12
e-mail: owes@cris.org.pl