Kolejni zainteresowani dotacjami na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Dwie nowe grupy inicjatywne dołączyły do grona ubiegających się o dotacje Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego. Prawdopodobnie niebawem stworzą 14 nowych miejsc pracy!

Tym razem Komisja Rekrutacyjna oceniała Centrum Psychomotoryki i Psychologii w Sporcie oraz koncept przedsiębiorstwa społecznego Aslandi z branży odnawialnych źródeł energii. Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy i przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami obu grup inicjatywnych.

Chcesz uzyskać dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym?
>>Zapisz się na konsultacje online z doradcą OWES<<

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych udzielamy w trybie ciągłym. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy i do 300 000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków!

Dowiedz się więcej o dotacjach dla przedsiębiorstw społecznych:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.