Szkoła partycypacji – raport

Celem projektu „Szkoła partycypacji” było praktyczne pokazanie mechanizmów wdrażania i realizacji budżetu partycypacyjnego z wykorzystaniem elementów edukacji młodzieży szkolnej. O tym, jak przebiegały kolejne etapy projektu można przeczytać w dostępnym już raporcie.

„Realizacja budżetów partycypacyjnych w naszym kraju nie ma długiej historii, wiele osób nie zna zasad funkcjonowania takiego mechanizmu. Dlatego tak ważne jest, by pokazać młodemu pokoleniu w jaki sposób może uczestniczyć w życiu publicznym, jakie ma możliwości i jak skutecznie może realizować swoje prawo wpływania na kształt polityki lokalnej, a przez to prowadzić do budowania kapitału społecznego w swoim lokalnym środowisku. Kapitał społeczny jest bowiem podstawą świadomej partycypacji społecznej, czyli aktywnego uczestnictwa jednostki w życiu wspólnoty.”

Więcej: Szkoła partycypacji. Raport 2013

***
Informacje o projekcie znaleźć można na stronie szkołapartycypacji.pl.