T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

T:RAF to projekt, w ramach którego rewitalizacji społecznej poddane będą dwie rybnickie dzielnice: Niedobczyce i Niewiadom.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze strony asystenta rodzinnego, animację lokalną (spotkania ze społecznością lokalną, organizowanie wydarzeń w dzielnicach, kursy i szkolenia zawodowe oraz konkurs na inicjatywy lokalne), działania pedagogów ulicy i zajęcia sportowe.

Grupą, do której skierowane będą działania są mieszkańcy dzielnicy Niedobczyce i Niewiadom w szczególności młodzież w wieku od 15-25 lat oraz osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym przez: niepełnosprawność, wczesne rodzicielstwo, samotne rodzicielstwo, niskie wykształcenie, bezrobocie.

Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Partnerują mu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszowic “17-tka” i Rybnicki Klub Piłkarski.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2011 – listopad 2012.

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego