Spotkanie w Niedobczycach

3 listopada 2011 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Niedobczyce w ramach Projektu T:RAF.

T:RAF, czyli “Twój: Rozwój, Aktywność, Forma” to projekt, w ramach którego rewitalizacji społecznej poddane będą dwie rybnickie dzielnice: Niedobczyce i Niewiadom.

Na spotkaniu odbędzie się prezentacja projektu i planowanie pierwszego wydarzenia na rzecz dzielnicy, które ma się odbyć jeszcze w tym roku.

W ramach projektu T:RAF przewiduje się wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze strony asystenta rodzinnego, animację lokalną (spotkania ze społecznością lokalną, organizowanie wydarzeń w dzielnicach, kursy i szkolenia zawodowe oraz konkurs na inicjatywy lokalne), działania pedagogów ulicy i zajęcia sportowe.

Grupą, do której skierowane będą działania są mieszkańcy dzielnicy Niedobczyce i Niewiadom w szczególności młodzież w wieku od 15-25 lat oraz osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym przez: niepełnosprawność, wczesne rodzicielstwo, samotne rodzicielstwo, niskie wykształcenie, bezrobocie.

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Partnerują mu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszowic “17-tka” i Rybnicki Klub Piłkarski.

***
TRAF – pierwsze spotkanie
Data: 3 listopada 2011 r. (czwartek)
Godzina: 17:00
Miejsce: Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach (ul. Barbary 23)
***

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego