Wolontariat w szkole – szkolenie online dla nauczycieli z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Zapraszamy na szkolenie na temat wolontariatu szkolnego. Szkolenie odbędzie się 4 października (środa) 2023 roku, na platformie Zoom, startujemy o godz. 16:00. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • model szkolnego koła wolontariatu (SKW) – podstawowe założenia;
  • aspekty prawne organizacji wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: porozumienie wolontarystyczne, ubezpieczenie wolontariuszy, prawa i obowiązki szkoły jako korzystającego;
  • czym się charakteryzuje SKW, najważniejsze działania, o których należy pamiętać;
  • motywacja wolontariuszy i ich nagradzanie;
  • jak zorganizować akcję wolontariacką metodą projektu;
  • Korpus Solidarności – prezentacja programu, zasady certyfikacji.

Adresaci szkolenia:
nauczyciele, pedagodzy szkół, przedstawiciele szkolnych klubów wolontariatu z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Warunki uczestnictwa
Warunek 1. Zapisz się na spotkanie poprzez serwis evenea.pl. Wystarczy kliknąć link do zapisu: https://app.evenea.pl/event/829228-394/ 
Warunek 2. Zarejestruj swoją placówkę (szkołę/koło wolontariatu) w Systemie Obsługi Wolontariatu. Rejestracji należy dokonać przed dniem szkolenia. Link do rejestracji: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register

BIO prowadzącej szkolenie:
Kamila Porwoł – od lat związana z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, rozpoczynała jako wolontariuszka, a następnie praktykantka. Z zawodu nauczycielka języka polskiego. Obecnie animatorka społeczności lokalnej, trenerka pracy oraz Programu Korpus Solidarności.

Kontakt do organizatorów:
Anna Bulenda, e-mail: anna.bulenda@cris.org.pl, tel. 32 7395512