Kondycja podmiotów ekonomii społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem “Kondycja podmiotów ekonomii społecznej w latach 2017-2021”. Celem opracowania jest przedstawienie kluczowych zmian w sektorze ekonomii społecznej w latach 2017-2021. Materiał został opracowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak czytamy w raporcie “wyniki badań przeprowadzonych w zbiorowości podmiotów ekonomii społecznej wskazują na wzrost potencjału sektora w większości obszarów, głównie za sprawą wzrostu potencjału organizacji non-profit”.

W 2021 r. 14,4 tys. (14,8%) podmiotów ekonomii społecznej zatrudniało przynajmniej jedną osobę na podstawie stosunku pracy. Liczba ta w analizowanym okresie była dość stabilna. Podmioty ekonomii społecznej w 2021 r. zatrudniały 209,2 tys. pracowników etatowych i było to o 14,3 tys. osób (7,3%) więcej niż w 2017 r. Analizowane podmioty były w 2021 r. głównym miejscem pracy dla 176,6 tys. osób, co stanowiło 84,4% ogółu pracujących.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zadaniu “Opracowanie analityczne przedstawiające kondycję sektora ekonomii społecznej”.

Materiały do pobrania:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.