Wolontariat w szkole. Szkolenie on-line dla nauczycieli

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza nauczycieli na szkolenie na temat wolontariatu szkolnego. Szkolenie odbędzie się 24 maja (środa). Startujemy o godz. 16:00. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Model szkolnego koła – podstawowe założenia;
  • Aspekty prawne organizacji wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: porozumienie wolontarystyczne, ubezpieczenie wolontariuszy, prawa i obowiązki szkoły jako korzystającego;
  • Czym się charakteryzuje/model/ najważniejsze działania, o których należy pamiętać;
  • Motywacja wolontariuszy i ich nagradzanie;
  • Jak zorganizować akcję wolontariacką metodą projektu;
  • Korpus Solidarności – prezentacja programu, zasady certyfikacji.

Adresaci szkolenia:

  • nauczyciele i pedagodzy szkół z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Warunek 1. Zapisz się na szkolenie poprzez serwis evenea.pl. Dzięki temu będziemy mogli przesłać link do platformy zoom na Twój adres e-mail. Wystarczy kliknąć link do zapisu: https://app.evenea.pl/event/829228-382/
  • Warunek 2. Zarejestruj reprezentowaną placówkę – szkołę/koło wolontariatu w Systemie Obsługi Wolontariatu. Rejestracji należy dokonać przed dniem szkolenia (ewentualnie będzie możliwość jej dokonania bezpośrednio przed szkoleniem, prosimy, aby wtedy pojawić się na szkolenie 20 min. wcześniej). Link do rejestracji: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register

BIO prowadzącej szkolenie:
Kamila Porwoł – pracownik Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, rozpoczynała jako wolontariuszka, a następnie praktykantka. Z zawodu nauczyciel języka polskiego. Obecnie animatorka społeczności lokalnej, trenerka pracy oraz Programu Korpus Solidarności.

Kontakt do organizatorów:
Anna Bulenda, e-mail: anna.bulenda@cris.org.pl, tel. 32 7395512

***
Wolontariat w szkole
data: 24. maja 2023 r. | godz.: 16:00-19:00
miejsce: szkolenie on-line, link do szkolenia zostanie przekazany uczestnikom przed szkoleniem