Nowy nabór OWES

OWES Obszaru Rybnickiego wznawia nabór przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
I etap – nabór pomysłów dotyczących rozwoju działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego;
II etap – nabór biznesplanów tylko wśród przedsiębiorstw społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

Nabór ma charakter zamknięty i będzie prowadzony w okresie 16.05.2023 – 23.05.2023 do godz. 15.00 (ostateczna data wpływu wersji papierowej i elektronicznej formularza).

Wymagane dokumenty (tj. formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4.1. do Regulaminu OWES) powinien wpłynąć w dwóch wersjach: w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Rudzka 13c) oraz w wersji elektronicznej na adres: owes@cris.org.pl

Dotację finansową mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne na miejsca pracy tworzone dla osób, które zostały określone w paragrafie 8 punkt 2 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego (m. in. osób bezrobotnych i niepełnosprawnych).

Do udziału w dalszej ścieżce wsparcia zostaną zakwalifikowane podmioty, które przejdą pozytywnie:

  • procedurę oceny formularzy rekrutacyjnych;
  • rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.

Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem OWES w Rybniku: tel. 32 739-55-12 lub mailowo na adres: owes@cris.org.pl.

Materiały do pobrania:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.