Forum Międzysektorowe. Rady Pożytku Publicznego

Już 2 czerwca w ramach Forum Międzysektorowego odbędzie się spotkanie dotyczące Rad Pożytku Publicznego (RPP). Forum poprowadzi Tomasz Pawłowski z Fundacji TRZECI.ORG z Gliwic.

9:30 – 9:45 | Rejestracja uczestników. Poczęstunek kawowy
9:45 – 9.50 | Otwarcie Forum
9.50 – 11:15 | Podstawowe akty prawne regulujące tworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego RDPP. Rodzaje rad, skład i zakres ich działania (na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym). Tryb powoływania – procedura i przykłady dokumentacji dotyczącej powołania RDPP.
11:15 – 11:30 | Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 | Sposób powoływania członków RDPP. Obowiązki członków RDPP oraz świadczenia im przysługujące. Zadania obsługi administracyjnej.
Współpraca RDPP z organizacjami pozarządowymi. Dialog między radami pożytku publicznego różnego szczebla (krajowa, wojewódzka, powiatowa, miejska, gminna) i komunikacja międzysektorowa. Narzędzia w pracy RDPP – przykłady sposobów działania, metod prowadzenia spotkań konsultacyjnych itp.
13:00 – 13:30 | Przerwa obiadowa
13:30 – 14:50 | Standardy Rad Pożytku Publicznego różnego szczebla w zakresie tworzenia/powoływania rady, jej komunikacji z urzędem oraz innymi podmiotami (NGO, podmioty ekonomii społecznej), funkcjonowania (np. informowanie o podjętych działaniach, monitoringu, ewaluacji pracy RDPP oraz współpracy). Pożyteczna czy nie – jaki jest pożytek z działalności RDPP, czy każda gmina powinna posiadać RDPP.
14.50 – 15.15 | Podsumowanie współpracy i zakończenie forum. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat Forów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87. Wszystkie fora międzysektorowe będą odbywały się w Katowicach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie: Zaproszenie do udziału w forach międzysektorowych w Katowicach

Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.