Forum Międzysektorowe. O mobbingu w instytucjach i podmiotach integracji i pomocy społecznej

Przed nami kolejne Forum Międzysektorowe. Tym razem będzie o tym, jak nie przekraczać ustalonych granic – czyli o mobbingu. Spotkanie odbędzie się 10 maja 2023 roku. Forum poprowadzi Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.

Program
9:30 – 9:45 | Rejestracja uczestników. Poczęstunek kawowy
9:45 – 9.50 | Otwarcie Forum
9.50 – 11:15 | Wprowadzenie w tematykę przemocy w miejscu pracy. Mobbing jako zjawisko społeczne: istota, definicje mobbingu, zachowania wchodzące w zakres mobbingu (zachowania budzące niepokój/zachowania noszące znamiona przemocy). Czynniki indywidualne i organizacyjne sprzyjające powstawaniu mobbingu (właściwości indywidualne pracownika, relacje w zespole, czynniki organizacyjne determinujące mobbingowe zachowania).
11:15 – 11:30 | Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 | Ochrona przed mobbingiem – jak nie zostać ofiarą? Jak nie stać się mobberem dla swoich pracowników? Konsekwencje doświadczania mobbingu (indywidualne dla pracowników, dla instytucji/organizacji). Uregulowania prawne zjawiska mobbingu, w tym udowodnienie mobbingu w miejscu pracy.
13:00 – 13:30 | Przerwa obiadowa
13:30 – 14:50 | Działania antymobbingowe wdrażane w miejscu pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w miejscu pracy. Mobbing ukryty za szczytnymi hasłami – czy pracownik mobbingowany jest właściwą osobą do świadczenia pomocy osobom potrzebującym?
14.50 – 15.15 | Podsumowanie współpracy i zakończenie forum. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat Forów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87. Wszystkie fora międzysektorowe będą odbywały się w Katowicach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie: Zaproszenie do udziału w forach międzysektorowych w Katowicach

Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.