Forum Międzysektorowe. Dowiedz się jak organizować inicjatywy społeczne w środowisku lokalnym

Już 28 kwietnia w ramach Forum Międzysektorowego odbędzie się spotkanie dotyczące organizowania społeczności lokalnych. Forum poprowadzi Pan Piotr Bańczyk.

Program

9:30 – 9:45 | Rejestracja uczestników. Poczęstunek kawowy
9:45 – 9.50 | Otwarcie Forum
9.50 – 11:15 | Plan organizowania społeczności lokalnej – definicja, cel, struktura. Plan jako element lokalnej polityki społecznej. Prawne aspekty organizowania społeczności lokalnej – akty prawa krajowego i lokalnego. Etapy pracy ze społecznością lokalną: diagnoza środowiskowa, wybór adresatów działań oraz liderów/sojuszników, wspólne przygotowanie planu działania, wdrożenie i realizacja działań oraz ocena ich efektywności.
11:15 – 11:30 | Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 | Modele pracy środowiskowej, w tym rozwój lokalny, planowanie społeczne, akcja społeczna. Metodyka pracy ze społecznością lokalną – najczęściej stosowane narzędzia. Komponenty OSL (diagnoza środowiskowa, aktywizacja, integracja, edukacja). Animator lokalny – kwalifikacje, kompetencje/cechy, zadania, funkcje/role, trudności w pracy ze społecznością lokalną.
13:00 – 13:30 | Przerwa obiadowa
13:30 – 14:50 | Rola podmiotów zaangażowanych w działania OSL, w tym ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej – współpraca, podział zadań, efekty. Ewaluacja rozwoju środowiskowego społeczności lokalnej. Katalog dobrych praktyk.
14.50 – 15.15 | Podsumowanie współpracy i zakończenie forum. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Szczegółowe informacje na temat Forów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87. Wszystkie fora międzysektorowe będą odbywały się w Katowicach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie: Zaproszenie do udziału w forach międzysektorowych w Katowicach

Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.