Sześć nowych miejsc pracy dzięki dotacjom OWES!

Dotacje prowadzonego przez CRIS Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zasilą żorskie stowarzyszenie “Ku naturze” oraz raciborską spółkę non profit “5 Porte”. Oba podmioty stworzą łącznie 6 nowych miejsc pracy.

Stowarzyszenie “Ku naturze” otrzymało dofinansowanie na cztery miejsca pracy (kwota dofinansowania – dotacja: 108 000; kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe: 21 487,80) natomiast “5 Porte” na dwa miejsca pracy (kwota dofinansowania – dotacja: 54 000; kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe: 12000).

Członkowie Komisji dokonali oceny biznesplanów zgodnie z Karta oceny merytorycznej, wszystkie wniosku zostały ocenione pozytywnie, jednak nie wszystkie wydatki zostały uznane za kwalifikowalne i racjonalne zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie OWES Obszaru Rybnickiego. W przypadku Stowarzyszenia „Ku naturze” zaproponowano obniżenie części wydatków. Punktacja i dofinansowanie złożonych biznesplanów wygląda następująco:


Więcej informacji o datacjach OWES dla przedsiębiorstw społecznych można znaleźć na stronie:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.