Senat rozpatrzył ustawę o ekonomii społecznej!

Ustawa regulująca tematykę ekonomii społecznej przeszła przez Senat. Rozwiązania ujęte w ustawie zostały wypracowane we współpracy ze środowiskiem ekonomii społecznej.

Zaproponowane przepisy szczegółowo regulują kluczowe zagadnienia stanowiące istotę ekonomii społecznej tj. zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także włączenie podmiotów ekonomii społecznej w realizację usług społecznych.

W ustawie przewidziano konkretne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. Obejmują one m.in. środki na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych), wsparcie z programu resortowego, ulgi podatkowe a także usługi wsparcia realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Działania te finansowane będą ze środków krajowych w tym Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ze środków europejskich.

Dowiedz się więcej o przedsiębiorstwach społecznych i dotacjach OWES:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.