Więcej czasu na udział w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Przedłużono nabór wniosków w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022. Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane udziałem w konkursie mają na złożenie wniosków dwa tygodnie więcej.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Dlaczego warto ubiegać się o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022? Dla Laureatów konkursu (w kategorii I-IV) przewidziano nagrody w postaci m.in. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł i sfinansowanie udziału w targach branżowych. Podmioty Certyfikowane (w kategorii I-IV) otrzymają nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł i wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

Kategorie konkursowe
W ramach tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
  • Kategoria III. Sukces rynkowy
  • Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: znakjakosci.mrips.gov.pl

Infolinia
Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać:

  • pod numerem telefonu 538 117 142 (w godz. 11:00 – 14:00)
  • adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.