Rusza konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022. Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Dlaczego warto ubiegać się o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022? Dla Laureatów konkursu (w kategorii I-IV) przewidziano nagrody w postaci m.in. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł i sfinansowanie udziału w targach branżowych. Podmioty Certyfikowane (w kategorii I-IV) otrzymają nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł i wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

Kategorie konkursowe
W ramach tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
 • Kategoria III. Sukces rynkowy
 • Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

 1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV);
 2. zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej);
 3. produkcji filmów o działalności laureatów;
 4. udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci:

 1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV);
 2. wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I­–IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: znakjakosci.mrips.gov.pl

Infolinia
Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 538 117 142 (w godz. 11:00 – 14:00)
 • adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.