W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych jako partner Miasta Rydułtowy rozpoczyna realizację projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb obywateli poprzez działania w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.

CRIS odpowiada za dwa działania:

 1. Wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego – wsparcie aktywności społecznej na rzecz mieszkańców miasta Rydułtowy, gdzie planowane są m.in.:
  • animacja środowiska lokalnego – praca z lokalnymi liderami społeczności;
  • klub młodzieżowy (Regulamin Klubu Młodzieżowego);
  • spotkania otwarte dla mieszkańców;
  • wsparcie wolontariatu;
  • wsparcie organizacji społecznych i grup nieformalnych oraz ekonomii społecznej.

 

 1. Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej w Rydułtowach – wsparcie dla osób planujących lub prowadzących firmę na terenie miasta poprzez m.in.:
  • promocję dostępnego wsparcia na rzecz przedsiębiorców;
  • spotkania informacyjne i konsultacje biznesowe;
  • wsparcie w rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
  • wystąpienia osób rozpoznawalnych w środowisku biznesowym;
  • spotkania sieciujące.

 

Okres realizacji:  IV kwartał 2021 – I kwartał 2024

Budżet CRIS: 879 850,73 zł

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

***
Projekt: „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”
Realizator: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 października 2021 – 31 marca 2024
Obszar: miasto Rydułtowy