Działaj Lokalnie i ekologicznie

W 2021 roku CRIS w ramach Działaj Lokalnie stworzył ścieżkę ekologiczną, której patronuje WWF Polska. W ramach konkursu wesprzemy dofinansowaniem 4 projekty na łączną kwotę 12 000,00 zł. Konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa inicjatywa programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem tej inicjatywy jest Fundacja WWF Polska (World Wide Fund for Nature).

W „Działaj lokalnie i ekologicznie” programu „Działaj Lokalnie” istotne znaczenie ma transfer wiedzy i doświadczenia WWF (Światowego Funduszu na rzecz Przyrody) na poziom społeczności lokalnych. WWF jest międzynarodową organizacją o ogromnym doświadczeniu, działającą od kwietnia 1961 roku. W Polsce WWF założyło swoje biuro w 2000 roku. Warto zauważyć, że w tym samym roku został uruchomiony program „Działaj Lokalnie”. Początek współpracy programu „Działaj Lokalnie” i Fundacji WWF Polska przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej w społecznościach lokalnych, powstania nowych inicjatyw i przyłączenia nowych partnerów.

1. Cel: wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich o tematyce ekologicznej.

2. Kto może ubiegać się o dotację?
– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS.Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

3. Termin składania wniosków: 1 – 31 maja 2021

4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 15.06.2021 a 15.09.2021. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 2-3 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 3000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają:
– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 13
– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 13

8. Dokumentacja:
Regulamin konkursu WWF 2021
Wniosek, regulamin komisji oraz karty ocen są identyczne jak w przypadku Działaj Lokalnie 2021 i znajdują się tutaj 

 

Całkowita wartość projektu: 12 000,00 zł
Wartość dotacji PAFW: 12 000,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 12 000,00 zł

***

Projekt: „Działaj Lokalnie i ekologicznie”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 – 15 września 2021
Obszar: gminy Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży