Działaj Lokalnie 2021

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS po raz 16 wesprze inicjatywy grantami do 6000 zł. Konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Historia
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) – którym jest również CRIS – to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”. Program obejmuje zasięgiem ponad 600 gmin. W ponad 11 000 projektów wzięło udział 4 miliony odbiorców. Projekty warte 90 milionów w niemal 60% sfinansowała PAFW. W działania zaangażowało się 220 000 wolontariuszy.

ODL w Rybniku
Ośrodek Działaj Lokalnie działający przy CRIS jest jednym z najstarszych w Polsce – trzecim powstałym w historii Programu. Obecnie jesteśmy największym, pod względem liczby objętych wsparciem gmin, polskim ODL.

Finansowanie ODL w Rybniku
– Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 44 700,00 zł (dotacje + koszty zarządzania, księgowości i animacji),
– Gminy Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Nędza, Rydułtowy (dotacje),
– środki własne CRIS, w tym całość 1% przekazywanego Stowarzyszeniu (dotacje).

Działaj Lokalnie i ekologicznie – dodatkowe środki na działania ekologiczne
W 2021 roku uruchomiliśmy specjalną ścieżkę, dla której pula środków dodatkowych wynosi 12 000,00 zł, rozdzielane są one w odrębnym naborze trwającym również cały maj. Szczegóły tutaj.

1. Cel Działaj Lokalnie: wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

2. Kto może ubiegać się o dotację?
– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS.

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

3. Termin składania wniosków: 1 – 31 maja 2021

4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 15.06.2021 a 31.12.2021. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają:
– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 13
– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 13

8. Dokumentacja:

  1. Wniosek DL 2021 – wzór
  2. Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2021
  3. Regulamin lokalnej komisji grantowej 2021
  4. Karta oceny formalnej 2021
  5. Karta oceny merytorycznej 2021 – standardowa
  6. Karta oceny merytorycznej 2021 – przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii

 

Całkowita wartość projektu: 72 900,00 zł
Wartość dotacji PAFW: 44 700,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 55 000,00 zł

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

***
Projekt: „Działaj Lokalnie 2021”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 marca 2021 – 28 lutego 2022
Obszar: gminy Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży