OWES przyznaje dotacje na cztery nowe miejsca pracy

Pandemia nie przeszkodziła w działalności dotacyjnej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, nie zniechęciła też przedsiębiorstw społecznych w aplikowaniu o dotacje. Dzięki wsparciu OWES powstaną kolejne miejsca pracy w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego.

Dotacje przyznano dwóm podmiotom. Kwota dofinansowania wyniosła łącznie 91.800 zł. Dodatkowo udzielone zostało wsparcie pomostowe na kwotę 27.900 zł. Dzięki dotacjom jedno miejsce pracy powstało w Centrum Kreatywnej Edukacji Robokids z Żor i aż trzy nowe miejsca pracy w Fundacji Glock z Rybnika.

Chcesz uzyskać dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym?
>>Zapisz się na konsultacje online z doradcą OWES<<

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej biznesplanów zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, następnie doprecyzowali swoje oceny i wyjaśnili wątpliwości dotyczące kwalifikowalności poszczególnych wydatków. Poniżej wyciąg z protokołu z dnia 8 maja 2020 r.:

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych udzielamy w trybie ciągłym. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy i do 300 000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków!

Dowiedz się więcej o dotacjach dla przedsiębiorstw społecznych:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.