Działaj Lokalnie XI

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach XI już edycji Programu. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań opowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.
2.  Kto może ubiegać się o dotację?
– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).
Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.
3. Termin składania wniosków: 6 maja – 6 czerwca 2019
4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.
5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 01.07.2019 a 31.12.2019. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.
6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.
7. Dodatkowych informacji udzielają: 
– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 101
– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 107
Całkowita wartość projektu: 44 800,00 zł
Wartość dotacji: 29 700,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 29 700,00 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
***
Projekt: „Działaj Lokalnie XI”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 marca 2019 – 29 lutego 2020
Obszar: powiaty raciborski (gminy Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rudnik) oraz wodzisławski (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski)
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży