Konkurs na przyjaciół ekonomii społecznej

Do połowy września można przysyłać zgłoszenia kandydatów do konkursu “Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

W ramach konkursu przyznane będą trzy nagrody oraz tytuły “Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. “Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej na stronie Przyjaciel ekonomii społecznej 2018


OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu
przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie,
fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.