Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Od lipca organizacje pozarządowe i mieszkańcy Rybnika mogą korzystać z centrum organizacji pozarządowych prowadzonego przez CRIS. Będziemy informować, doradzać, szkolić i udostępniać sprzęt oraz pomieszczenia potrzebne tym, którzy robią coś dla dobra wspólnego w Rybniku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z:

  1. doradztwa – powiemy, jak stworzyć i prowadzić organizację pozarządową, wprowadzić zgodnie z prawem zmiany w organizacji, pozyskiwać finanse na działalność, organizować wydarzenia, prowadzić i rozliczać projekty, współpracować z administracją i biznesem;
  2. doradztwa specjalistycznego – m.in. z zakresu prawa, księgowości, kadr, ochrony danych osobowych;
  3. szkoleń – oprócz RODO planujemy szkolenia na temat np. rachunkowości w organizacjach oraz pozyskiwania środków na swoje działania; pierwsze szkolenie przewidujemy we wrześniu;
  4. sprzętu typu komputer, rzutnik, ekran na potrzeby organizowanych dla rybniczan wydarzeń;
  5. pomieszczeń, w których można przeprowadzić np. spotkanie czy szkolenie dla swoich członków bądź osób korzystających z działań organizacji.

Kontakt:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
ul. Kościuszki 22/5, Rybnik

  • tel.: 32 739 55 12, 32 423 70 34, w. 102, w. 103
  • tel.: 503 074 783
  • e-mail: cris@cris.org.pl
  • doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, można również indywidualnie umówić się z poza dyżurem
  • korzystanie ze sprzętu oraz pomieszczeń jest możliwe w dowolnym terminie, prosimy jednak o wcześniejsze rezerwacje telefoniczne lub mailowe

Wsparcie oferowane jest bezpłatnie. Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika.