Zabierz głos! Zgłoś uwagi do Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Trwają konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Uwagi można zgłaszać do do […]