Dostępność projektów w konkursie grantowym “Śląskie NOWEFIO 2024-2026”

Zapraszamy na spotkanie doradcze na temat dostępności projektów w ramach konkursu grantowego “Śląskie NOWEFIO 2024-2026”. Z doradztwa można skorzystać online (platforma Zoom). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się przy pomocy serwisu Evenea.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych zobowiązane są do zapewnienia dostępności swoich usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zasady te dotyczą także realizatorów projektów w ramach programu “Śląskie NOWEFIO 2024-2026”. Jeśli przygotowujesz wniosek o dofinansowanie, umów się na spotkanie doradcze.

Informacje o konkursie grantowym

W konkursie można wnioskować w dwóch ścieżkach:

  1. Na realizację lokalnych inicjatyw, czyli działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.
  2. Na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych (wniosek może dotyczyć np. zakupu sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, adaptacji lokalu, który organizacja wykorzystuje do swojej działalności czy podniesienia kwalifikacji pracowników i wolontariuszy).

W konkursie można uzyskać grant w wysokości do 6 250,00 PLN.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw są:

  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023 r. nie przekroczyły 50 tys. zł);
  • grupy nieformalne (trzy pełnoletnie osoby, mieszkające w woj. śląskim) składające wniosek samodzielnie lub z patronem, tzn. z inną organizacją pozarządową.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na rozwój instytucjonalny są organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł).

Kogo zapraszamy?

Wszystkie osoby zainteresowane ww. konkursem – przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w doradztwie, należy się zarejestrować w serwisie Evenea (link: https://app.evenea.pl/event/nowefiodoradztwo/), zadzwonić (32 739 55 12) lub wysłać maila (fio@cris.org.pl).

***
Dostępność projektów w ramach programu “Śląskie NOWEFIO 2024-2026”
data: 19 czerwca 2024 r. (środa) | godz.: 09:00-15:00
miejsce: online (platforma Zoom)
link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/nowefiodoradztwo/

Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030