CRIS – think tank obywatelski

“CRIS – think tank obywatelski” to projekt, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego, rozwój strategii i budowanie pozycji Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Najważniejsze działania:

  • Diagnoza potencjału organizacyjnego, osobowego i technicznego stowarzyszenia CRIS;
  • Stworzenie planu rozwoju think tanku obywatelskiego i strategii jego finansowania;
  • Wzmocnienie wewnętrzne think tanku (rozwój kompetencji kadry, opracowanie bazy ekspertów i podmiotów współpracujących oraz strony internetowej z ofertą usług);
  • Budowanie pozycji wpływu (nawiązywanie partnerstw i sieciowanie z innymi instytucjami, w tym m.in. przystąpienie do międzynarodowej sieci DYPALL);
  • Upowszechnianie rezultatów zadania (przeprowadzenie badania społecznego z zakresu współpracy NGO i samorządu, aktywności obywatelskiej itp., organizacja spotkań eksperckich/ upowszechniających)

Wartość finansowania: 194 000,00 zł,
Całkowita wartość zadania publicznego: 194 000,00 zł
Data podpisania umowy: 28 maja 2024 r.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO