Facylitator Mastermind. Poszukiwana, poszukiwany!

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS rozpoczyna realizację nowego, 2-letniego projektu! Poszukujemy do naszego zespołu facylitatora procesu grupowego. Na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca 2024 r.

Projekt skierowany jest do liderów 30 podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Jako facylitator będziesz pracować hybyrydowo w 5-osobwym zespole. Twoja praca będzie zgodna z filozofią mastermind, a wypracowane efekty będą unikatowe na skalę Polski (nikt nigdy nie pracował tą metodą z organizacjami pozarządowymi!). Na koniec projektu zaplanowaliśmy publikację, w której opowiemy o osiągnięciach facylitatorów.

Zakres obowiązków:

• udział w działaniach promocyjnych, udostępnienie BIO specjalisty;
• udział w spotkaniach konsultacyjnych z uczestnikami rekrutacji przed zawiązaniem porozumienia w każdej edycji programu (1 spotkanie);
• czynny i współtworzący udział w spotkaniach standaryzacyjnych (podnoszących jakość) procesu facylitacji (średnio 1/ miesiąc);
• organizacja i prowadzenie spotkań Mastermind NGO (stacjonarnie i online) – facylitacja procesu w trakcie współpracy z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i MIRO (średnio 2/miesiąc);
• prowadzenie kalendarza spotkań dostępnego dla członków zespołu projektowego;
• przygotowanie krytycznych danych i wsparcie merytoryczne jeśli grupa nie dokonuje postępu;
• bezpośrednie indywidualne rozmowy i konsultacje z uczestnikami procesu (facylitator przyspiesza i usprawnia proces, dba o efektywność, dynamikę).

Facylitator nie pełni roli moderatora – zobowiązany jest szukać sposobu pomocy uczestnikom
w osiąganiu zamierzonych wyników poprzez:

• zbieranie raportów/protokołów/ankiet, dbanie o poprawne monitorowanie i ewaluację procesu;
• współorganizowanie superwizji (5 spotkań/cykl), protokołowanie, dostarczanie informacji zwrotnej;
• gromadzenie ekspertów biznesu i praktyków, którzy doradzą organizacji w kwestiach brak praktycznej wiedzy;
• zobowiązanie do uczenia się, szkolenia, podnoszenia jakości usługi.

Oferujemy:

• pracę w innowacyjnym projekcie w grupie specjalistów w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego;
• hybrydowy charakter prowadzenia grup (online/stacjonarnie);
• praca na samodzielnym stanowisku pracy;
• wsparcie specjalistów, praktyków biznesu;
• elastyczny czas pracy;
• narzędzia pracy (dostęp do aplikacji ZOOM, Miro);
• praca z stałą grupą.

Warunku zatrudnienia: umowa zlecenie lub B2B

Od kandydatów oczekujemy:

• kreatywności, ciekawości, otwartości i umiejętności pracy zespołowej;
• minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych/ doradczych indywidualnie i grupowo na rzecz przedsiębiorców/przedsiębiorców społecznych/organizacji pozarządowych;
• umiejętność wyznaczania celów i planowania ich osiągnięcia;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• znajomość i umiejętność stosowania narzędzi biznesu;
• elastyczność w zakresie ustalania godzin facylitacji online i stacjonarnie;
• podstawowa znajomość sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej.

Benefity:

• dostęp do najnowszych branżowych publikacji;
• szkolenia wewnętrzne wspierające pracę facylitatorów;
• szkolenia zewnętrzne zamknięte dla sektora organizacji pozarządowych.

O CRIS: Organizacja pozarządowa działająca w Rybniku od 2002 roku. W CRIS pracuje 12 osób o różnorodnych umiejętnościach i kwalifikacjach realizujących projekty na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, regionu i kraju. Wśród naszych największych projektów znajdują się m.in.:
• Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej;
• Działaj Lokalnie;
• W cieniu Szarloty (Rydułtowy);
• Study circle – moc uczenia się nawzajem.

Zgłoszenia w formie CV/profilu LinkedIn prosimy przesyłać na adres cris@cris.org.pl z dopiskiem Mastermind. Nabór trwa do 14 czerwca 2024 r.