Lekcje z ekonomii społecznej

W nowym roku szkolnym podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie. W programie nauczania tego przedmiotu znajdzie się miejsce dla ekonomii społecznej.

“Biznes i zarządzanie” pojawi się już 1 września w podstawie kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Od 2027 r. będzie go można zdawać na maturze, jako przedmiot do wyboru.

Zanim nowego przedmiotu zacznie uczyć się młodzież przedstawiciele biznesu, organizacji branżowych i ekspertów-praktyków mogą uczestniczyć w pracach związanych z przygotowaniem jego podstawy programowej. W konsultacjach można brać udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.