Sfinansuj szkolenie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym

W 2023 r. jednym z priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia.

Które dokładnie podmioty mogą skorzystać z oferty KFS? Rada Rynku Pracy jednym z priorytetów uczyniła wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: Informacja o wysokości środków, wytyczne oraz priorytety wydatkowania KFS na 2023 rok

OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.