Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Wszedł w życie “Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności Społecznej”, czyli dokument określający założenia polityki rządu w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności Społecznej został przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, przy udziale członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (w skład którego wchodzą przedstawiciele: organów administracji rządowej i samorządowej; podmiotów ekonomii społecznej; związków zawodowych; organizacji pracodawców; sektora bankowego i szkół wyższych).

KPRES jest dokumentem, w którym przedstawiono przede wszystkim plany i działania realizowane przez administrację rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem roli innych przedstawicieli sektora administracji rządowej, a także jednostek samorządu terytorialnego i sektora ekonomii społecznej.

KPRES można pobrać z Monitora Polskiego: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.