Znak rozpoznawczy przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorstwa społeczne będą miały swój znak graficzny. Jego wyboru w głosowaniu dokonali sami przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej.

  • Znakiem graficznym mogą posługiwać się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskają status na podstawie ustawy o ekonomii społecznej.
  • Znak graficzny będzie identyfikował przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
  • Celem jest upowszechnienie przedsiębiorczości społecznej jako rzetelnego partnera o wyraźnych celach społecznych, co wpłynie pozytywnie zarówno na relacje z samorządem jak i biznesem.
  • Posługiwanie się znakiem nie jest obligatoryjne.

Znak graficzny można pobrać ze strony: Znak graficzny

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.