“Śląskie NOWEFIO”: Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO 2021-2023″. Do dofinansowania rekomendowane zostały 22 wnioski na realizację lokalnych inicjatyw oraz 63 wnioski na rozwój instytucjonalny młodych organizacji.

Zgodnie z Regulaminem część VII, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 04.10.2021 roku do godz. 16:00. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo do odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie. Organizacje i grupy nieformalne, które nie otrzymały dofinansowania, zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach programu.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej.

  1. Wyniki oceny merytorycznej- konkurs „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”.
  2. Wyniki oceny merytorycznej – „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności CRSO ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.