Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wspólnie ze stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt “Śląskie NOWEFIO 2021-2023”. Celem projektu jest wzmacnianie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw.

Jako CRIS i Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pełnimy rolę Operatorów na terenie woj. śląskiego, którzy umożliwiają małym organizacjom o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym otrzymanie dotacji (małych grantów) na realizację planowanych działań i projektów.

Prowadzimy także działania o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mające na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Okres realizacji: 1 lipca 2021-31 grudnia 2023
Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania: 1 915 519,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 915 519,00 zł

FIO