Okulary przyszłości – Śląsk 2030

Fundacja Fundusz Współpracy oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na dwudniowe wydarzenie w formule online: “Okulary przyszłości – Śląsk 2030”. Wydarzenie podzielone jest na dwie części. Pierwszego dnia (24 listopada) odbędzie się seminarium (część wykładowa), natomiast drugiego dnia (25 listopada) odbędą się warsztaty online. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Seminarium inauguruje działalność Inkubatora Innowacji Społecznych na Śląsku. Skupia się na tematyce wykorzystania scenariuszy przyszłości w planowaniu rozwoju “białych” i “zielonych” miejsc pracy. Ideą wydarzenia jest rozszerzenie sposobu myślenia przez przepracowanie możliwych przyszłości dla Śląska w kontekście szeroko rozumianych białych i zielonych miejsc pracy.

Na wydarzenie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, samorządów, firm oraz organizacji pozarządowych z Śląska, które związane są z sektorem białych i/lub zielonych miejsc pracy, rozwojem regionalnym oraz polityką społeczną. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy nt. wykorzystania metod projektowych w planowaniu strategicznym

 

Program wydarzenia

Wtorek 24 listopada 2020 r.

12.45 – 13.00 Rozpoczęcie seminarium
13.00 – 14.30 LEGACY w czasach VUCA – Zuzanna Skalska
14.30 – 14.45 Zuzanna Skalska – sesja pytań od publiczności
14.45 – 15.00 przerwa
15.00 – 15.45  Białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim a mikroinnowacje społeczne- Aneta Moczkowska
15.45 – 16.00 Aneta Moczkowska – sesja pytań od publiczności
16.00 – 16.45 Jak i dlaczego rozpoczynać pracę od przyszłości? – Rafał Kołodziej
16.45 – 17.15 Rafał Kołodziej – sesja pytań od publiczności oraz zebranie oczekiwań od uczestników (dyskusja moderowana)

 

Środa 25 listopada 2020 r.

10:00-15:45

Warsztaty Definicja wyzwań projektowych od strony przyszłości

  • Rozpoczęcie warsztatu.
  • Przedstawienie predefiniowanych wyzwań projektowych.
  • Określenie najważniejszych problemów w kontekście wyzwań projektowych.
  • Zdefiniowanie czym są lub jak będą się zmieniać zielone i białe miejsca pracy w określonych scenariuszach. Generowanie pomysłów w obszarze zawodów, nowych obszarów pracy i możliwości z nimi związanych.
  • Praca z Signals of Change (sygnałami zmian), czyli co się już dzisiaj wydarza na świecie w kontekście białych i zielonych miejsc pracy.
  • Prezentacja wypracowanych możliwości w kontekście scenariuszy oraz białych i zielonych miejsc pracy.
  • Przerwa luchnowa.
  • Dodefiniowanie wyzwań projektowych. Wybór i doprecyzowanie trzech kierunków rozwoju z perspektywy potencjału, przyszłych potrzeb i interesariuszy. Prezentacja możliwych kierunków i wybór jednego z nich do dalszej pracy.
  • Backcasting, czyli od czego powinniśmy zacząć już dziś. Określenie kamieni milowych od końca do początku, czyli od założonej przyszłości, do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego kroku.
  • Podsumowanie warsztatu i zakończenie.

 

> ZAPISZ SIĘ <<

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zakwalifikowanie do udziału w wydarzeniu zostanie potwierdzone mailowo najpóźniej 19.11.2020 r.

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu “Śląska Przestrzeń innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.