Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie

Rybnik, Gliwice, Bielsko-Biała,
Częstochowa, Kielce i Łagów – w tych miastach można już korzystać z
oferty Inkubatorów Trzeciego Sektora, a więc podmiotów świadczących
usługi doradcze, szkoleniowe, animacyjne i coachingowe dla organizacji
pozarządowych z województwa śląskiego i świętokrzyskiego.

Oferta została przygotowana w ramach projektu “Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który właśnie w tych dwóch województwach będzie realizowany. W inkubatorach można uzyskać wsparcie z różnych zakresów. Inkubatory pomagają pozyskać środki, przygotować projekt, rozliczyć dotację,
prowadzić działalność odpłatną czy gospodarczą, pozyskać wolontariuszy,
zarządzać zespołem itd.

Dla organizacji
zainteresowanych stałą współpracą przewidziano ofertę specjalną –
długofalowe wsparcie indywidualnego coacha, który pomoże opracować plan
rozwoju organizacji, będzie monitorował bieżące działania organizacji,
udzielał wskazówek i podpowiedzi, pomoże nawiązać współpracę z innymi
organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących. Organizacje
współpracujące z coachem będą mogły skorzystać także z finansowej puli
rozwojowej w wysokości do 3 tys. zł.

Pełna lista Inkubatorów znajduje się
poniżej. Zapraszamy do współpracy!

Inkubator Trzeciego Sektora w Rybniku
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Białych 7
44-200 Rybnik

Doradztwo: Agnieszka Pytlik,
agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 wew. 104
Coaching: Sonia Lenarczyk,
sonia.lenarczyk@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 wew. 105
Animacja: Piotr Masłowski,
piotr.maslowski@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 wew. 108

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI
ul. Sempołowskiej 13
43-300
Bielsko-Biała
Tel.: 33 496 52 19, 693 887 115

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie
Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy AGAPE
Al. Wolności 44
42-217 Częstochowa
Tel.:
34 362 78 66

Inkubator
Trzeciego Sektora w Gliwicach

Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
Tel.: 32 775 01
78

Inkubator Trzeciego Sektora w
Kielcach

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Inkubator
Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego
ul. Olszewskiego
6/1.21
25-663 Kielce
Tel.: 41 310 70 90

Inkubator Trzeciego Sektora w Łagowie
Fundacja
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rakowska 5
26-025 Łagów
Tel.:
41 30 74 938


Pokaż Inkubatory Trzeciego Sektora na większej mapie

Inkubatory będą działały do końca 2014 roku, dzięki dofinansowaniu ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie
pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice
oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, a współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego