Rybnik. Wspieraj Żywą Bibliotekę

21 sierpnia 2010 odbędzie się pierwsza rybnicka “Żywa Biblioteka”. Do współpracy w przygotowaniu tego przedsięwzięcia zapraszamy firmy, instytucje i osoby prywatne, które mogą udzielić wsparcia finansowego lub usługowo-rzeczowego.

“Żywa Biblioteka” to zatwierdzony przez Radę Europy sposób edukacji obywatelskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu tolerancji obywateli wobec grup społecznie dyskryminowanych. W ramach “Żywej Biblioteki” 21. sierpnia będziemy organizować spotkania mieszkańców Rybnika i okolic – “Czytelników” z przedstawicielami m.in. mniejszości etnicznych, kulturowych, seksualnych, religijnych czy osobami niepełnosprawnymi – „Książkami”.

Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie w woj. śląskim. Akcję objął honorowym patronatem Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. dr hab. Jerzy Buzek, honorowy obywatel Rybnika.
Aby móc w pełni zrealizować “Żywą Bibliotekę”, poszukujemy firm, instytucji lub osób prywatnych z propozycją współpracy i prośbą o wsparcie finansowe lub usługowo-rzeczowe. Jest ono niezbędne m.in. ze względu na pokrycie kosztów dojazdu osób, które pragniemy zaprosić do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Jedną z nich jest prof. Marion Hersh z wydziału elektroniki i inżynierii elektrycznej uniwersytetu w Glasgow.

Wspierającym akcję zapewniamy:

  • promocję firmy na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  • zaprezentowanie firmy podmiotom zaangażowanym w akcję i jej uczestnikom;
  • promocję na stronach internetowych CRIS, a także w nowopowstałym serwisie lokalnie.subregion.pl;
  • zamieszczenie Państwa logotypów na materiałach promocyjnych.

Przystępując do współpracy z Państwem uwzględniamy indywidualne oczekiwania. Wierzymy, że przedstawiona przez nas oferta sponsorska jest doskonałym sposobem budowania przyjaznego i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, a także doskonałym narzędziem promocji Państwa firmy.

Osobą odpowiedzialną za współpracę sponsorską i udzielanie wszelkich informacji jest Hanna Pasterny: hanna.pasterny@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 104